საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ აკრედიტებულ დიპლომატებს და დიპლომატიურ ორგანზიაციებს შეუძლიათ ზარაფხანაში პროდუქცია დღგ- გარეშე შეიძინონ.

დიპლომატმა დღგ- გარეშე პროდუქციის შესაძენად პასპორტთან ერთად უნდა წარმოდგინოს საქართველოს საგარ საქმეთა სამინისტროს მიერ აკრედიტირებული დიპლომატის ბარათი, ხოლო დღგ-სგან გათავისუფლებულმა ორგანზიაციებმა ოფიციალური ბრძანება/ წერილობითი მტკიცებულება დღგ-სგან გათავსუფლების შესახებ.