საიუველირო კომპანია „ზარაფხანამ“ მაღაზიათა ქსელში კიდევ ერთი მომსახურება აამოქმედა, რომელიც განსაკუთრებით ტურისტებისათვის იქნება მიმზიდველი.
უცხო ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, რომლის შენაძენის ღირებულება 236 ლარს აღემატება, შესაძლებლობა აქვს რომ ქვეყნის დატოვებისას, საბაჟო გამშვებ პუნქტზე
წარადგინოს შეძენისას მიღებული დოკუმენტაცია და დაიბრუნოს დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18% უკან.